Hypnose

Velkommen til Annes-angstside.dk

 

 

Hypnose

 

Personligt har jeg ingen erfaringer hverken negative eller positive omkring hypnose, så det der kommer til at stå her er ting jeg har læst mig til.

 

Det er alment anerkendt (i lægelig kredse og bla. i angstforeningen) at hypnose kan hjælpe visse angstformer.

 

Udgangspunktet for hypnose, er at vi har ønske om at blive raske men at gamle vaner/uhensigtsmæssige mønster som fastholder angsten.

 

Ved hjælp af hypnose kan man tale direkte til underbevidstheden og lære underbevidstheden at slippe de gamle mønstre, uden at det bevidste blander sig og modsætter sig forandringen.

 

De behøver ikke at tage lang tid at se forandringen. Stort set alle mærker en umiddelbar positiv forandring.

 

I hypnosen samarbejder klienten og hypnotisøren (hypnoterapeuten). Man kan ikke tvinge en klient til noget som helst de ikke vil være med til. Der skal være vilje til forandring, vilje til at lade sig hypnotisere ellers virker det ikke. Man kan kun hypnotiseres til noget man gerne vil (have vilje til). Man kan ikke få en person til at gå imod, egen etik, moral, værdier og overbevisning, så vil personen vågne af trancen. Når man ser show med hypnotiseret mennesker, er de selv opgejlet til at være på, være i centrum, give slip, og til at være med på den værste, det er derfor at hypnotisøren kan få dem til alle de "fjollede" ting.

 

Hypnoterapeut: Det er en person med en terapeutisk uddannelse som bruger hypnose i terapien. Det er en anden måde at trænge igennem klientens forsvarsmekanismer og komme ind til underbevidsthed.

 

Underbevidsthed: Er der hvor alt oplevet lejre sig. Den modtager alle informationer ucensureret, intet er vægtet eller bedømt. Den er ukritisk. Den kritiske faktor er så forsvarsmekanismerne. F. eks hold op med at have angst, ja men det kan jeg jo ikke, jeg har prøvet, det går galt...( er en forsvarsmekanisme). Hvis man går udenom forsvarsmekanismerne og siger hold op med at have angst, ja så vil man kunne gøre det uden problemer. Underbevidstheden acceptere fuldt ud at man ikke skal have angst mere.

 

Inden man når dertil kan det være man skal finde det der er årsag til angsten (katalysatoren for angsten). Dog er det ikke altid nødvendigt. Indimellem er det nok at have folk i trance. Der fortæller man kroppen at den kan slappe af og at det dag for dag bliver lettere og at angsten forsvinder lidt af gangen.

 

Det er en måde at få det bedre på her og nu, men der er mange gange behov for at få ting op i lyset og bearbejdet intellektuelt bagefter.

 

Som Hypnoterapeut laver man først en samtaledel og derefter en hypnosedel. Det er vigtigt at man som hypnotisør bruger de ord, begreber og forståelsesramme som klienten bruger, for på den måde at have bedste mulighed for at appellere til det underbevidste. Under samtaledelen afdækker hypnotisøren hvad der er klientens problem og beslutter der hvordan hypnosen skal gribes an. Det kan være man under hypnosen bruger positive vendinger som klienten selv bruger eller det kan være man kan lave en fantasirejse.

 

Hvis klienten ikke reagere på behandlingen kan det være at vedkommende har en meget stærk underbevidsthed som holder fast i problemer. Vedkommende tror måske ikke at han kan leve uden angsten. Så må man gå tilbage i tiden for at finde ud af hvornår angsten kom ind i vedkommendes liv.

 

Når man har været i trance kan man godt huske det meste der er sagt og gjort.

annes-angstside.dk