Angstens årsag

Velkommen til Annes-angstside.dk

Arvemæssige forhold->oplevelser i barndommen->biologisk og psykologisk sårbarhed->Direkte indlæring/stedfortrædende indlæring->fejltolkning/stress->Falsk alarm->indlært alarm->fobi

 

 

Hvorfor får man angst?

 

Arvelighed: Man kan godt arve et alment beredskab for angst. Det vil sige at man kan have et over reaktivt autonomt nervesystem, oversat til dansk betyder det at man kan være mere sensibel/følsom overfor stress, man føler stress over mindre end andre og ens nervesystem arbejder i en højere frekvens end den gør det hos andre. Ud over det er der flere signalstoffer i hjernen som giver angst og derimellem den nok så "berømte" Serotonin, som også er med til at udvikle depression.

Personlighedstræk: Det er sikkert at nogle er mere ængstelige/nervøse generelt af sind og at det udvikler angst og depression. Det kan være på grund af arv og/eller miljø der kan være med til at udvikle angsten.

Arveanlæg: Det er ikke afdækket, men der er en mistanke om at der findes arveanlæg for særlige angstlidelser f.eks. panikangst. Altså et medfødt reaktionsmønster.

Opvækstvilkår: Har man været ude for kritik, kontrol, manglende omsorg, overbeskyttelse i opvæksten har man en større risiko for at udvikle angst.

 

Ud over det kan nævnes: Angst kan være noget tillært, det kan være fordi man har haft en ekstrem stressende oplevelse som ikke er blevet bearbejdet. Angst kan også være symptom på anden sygdom fysisk som psykisk.

 

De mekanismer der er bag angsten:

 

Hvad gik forud for angsten? Var der noget specielt der stressede?

Hvad skete der under de første optræk til angst? Var der særlige tanker eller kropslige fornemmelser, der kunne være årsag til angsten?

Opstod der forventninger om ubehagelige begivenheder eller angst? Blev din opmærksomhed skærper overfor kropslige fornemmelser eller andre angstsymptomer? Hvordan var din vejrtrækning?

Præcis hvilke kropslige symptomer opstod og i hvilken rækkefølge? Hvilke symptomer finder du særlig ubehagelige?

Hvilke tanker gjorde du dig om, hvad symptomerne betød eller var udtryk for?

Hvad er de mest angstskabende katastrofetanker?

Har du en forståelse af hvordan du selv forstærker angsten?

Har du en forståelse af hvordan dine tanker har indflydelse på angsten?

 

Det er meget fint at kunne afdække angstens væsen lige for en selv. Når man begynder at forstå angstens forløb, så kan man bedre gennemskue hvornår den kommer go også hvordan man kan bremse angsten og kæmpe imod den. man bliver klogere på sig selv og sine reaktionsmønstre. Det er det første meget store skridt til at få det bedre.

 

Hvad er risikoen for at udvikle en eller flere angstformer i perioden 15 til 54 år.

 

Det er en amerikansk undersøgelse, så det er jo ikke sikkert den direkte kan overføres til danske tilstande, men det er tankervækkende tal alligevel.

 

Agorafobi 5%

Socialfobi 13%

Enkelfobi 11%

Panikangst 4%

Generaliseret angst 5%

 

Total risiko for at udvikle angste 25%

 

Der er dobbelt så mange kvinder som lider af angst end mænd.

 

Angående risikoen for at have flere angsttyper på samme tid er:

 

General angst: 10% - 26%

 

Panikangst: 3% - 27%

 

Depression: 8% - 39%

 

Enkelt fobi: 21 - 55%

 

Social fobi: 15% - 59%

 

Grunden til de store udsving er fordi det er med udgangspunkt i resultatet af flere forskellige undersøgelser (fra USA igen).

 

 

 

 

annes-angstside.dk